O projekcie

Kampania „Promocja wędlin i mięsa wieprzowego w standardzie QAFP (…)”, realizowana pod hasłem „Przepraszamy, że nasze produkty z certyfikatem są takie dobre!” ma na celu przybliżenie konsumentom niezwykłych walorów mięsa wieprzowego oznaczonego certyfikatem jakości żywności QAFP.

Hodowcom trzody chlewnej i producentom mięsa wieprzowego, którzy zdecydowali się na wdrożenie systemu QAFP do swoich ferm i zakładów produkcyjnych, przyświeca wspólny cel – zagwarantowanie konsumentom, produktu bezpiecznego dla ich zdrowia – kontrolowanego na każdym etapie produkcji – charakteryzującego się najwyższą jakością smakową, kulinarną i odżywczą.

Realizując kampanię, pragniemy uświadamiać konsumentów, że standardy systemu QAFP obejmują m.in. wytyczne dotyczące stosowania w paszach komponentów, które gwarantują całkowite bezpieczeństwo żywnościowe poprzez eliminację składników nieodpowiadających tym parametrom. Ten standard obowiązuje we wszystkich krajach UE od 2006 r.

Posiadając certyfikat QAFP, nasze firmy kładą szczególny nacisk na wytwarzanie produktu końcowego z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

To, co nas wyróżnia na tle konkurencji to przejrzysty, zamknięty proces produkcji realizowany zgodnie z filozofią „od pola do stołu”. Ponadto, jako jedne z niewielu firm skutecznie wdrażamy i promujemy praktyki zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności:

– uprawiamy własne zboża,

– zbieramy własne plony,

– sami przygotowujemy pasze,

– hodujemy własne zwierzęta,

– produkujemy własną energię,

– produkujemy mięso najwyższej jakości.

Odbiorcy prowadzonej przez nas kampanii powinni mieć świadomość, że tworząc produkty z certyfikatem stawiamy na dobre praktyki rolnicze, do których zalicza się:

  • ograniczanie transportu i zredukowanie do minimum emisji spalin (hodowla zwierząt skupiona jest na konkretnym obszarze położonym na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego),
  • optymalizowanie tras maszyn rolniczych przy pomocy nadajników GPS,
  • utrzymanie żyzności i biologicznej aktywności gleby poprzez urozmaicony płodozmian,
  • troska o bioróżnorodność obszarów sąsiadujących z naszymi polami uprawnymi poprzez zastosowanie naturalnych ekosystemów w postaci zazielenień śródpolowych,
  • wykorzystanie nowych technologii, które umożliwiają nam wdrażanie precyzyjnych rozwiązań. Dzięki dronom i miernikom składników mineralnych, wiemy w którym miejscu konieczne jest zastosowanie nawozu,
  • stosowanie opakowań z recyklingu – wszystkie nasze produkty pakujemy w tacki pochodzące z recyklingu, ograniczając w ten sposób emisję gazów cieplarnianych,
  • produkcja zielonej energii – jesteśmy w stanie zasilić w energię i ciepło wszystkie budynki gospodarcze i produkcyjne.

Duży nacisk kładziemy na właściwe żywienie naszej trzody chlewnej. Ilość i wartość odżywcza produkowanych przez nas pasz jest dostosowywana do wieku i potrzeb pokarmowych. Hodowla jest prowadzoną pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanych pracowników, korzystających z Księgi dobrych praktyk.

Nasza kampania powstała w celu wypromowania produktów objętych Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, oferowanych przez konsorcjum firm Goodvalley Sp. z o.o. i Goodvaley Agro S.A. wytworzonych zgodnie z naszą filozofią – od chowu w zgodzie z dobrymi praktykami, po zrównoważoną produkcję rolną przyjazną klimatowi.

Nasze produkty można wykorzystać do przygotowania wielu wyśmienitych posiłków. Niepowtarzalny smak i wyjątkowy aromat promowanych wyrobów to zasługa naturalnych składników najwyższej jakości połączonych z ekologicznymi i metodami produkcji.